--> ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران- خیلی مهم - کارشناس
 
کارشناس
فنی حرفه ای و کاردانش
چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390 :: 10:58 ::  نویسنده : اکبر فروزان فرد

با توجه به بخشنامه شماره 710/60-90/9/20 معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی در خصوص ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی در سامانه کارمند ایران ، مقتضی  است همکاران فرهنگی شخصا نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده در سایت karmandiran.irاقدام نمایید.

آب و هوا